اجلاس ,دنيا ,بايد ,رويكرد ,برگزاري ,جمهوري ,اسلامي ايران ,جمهوري اسلامي ,اجلاس مي‌تواند ,رويكرد خصمانه ,به‌دنبال انزواي ,جمهوري اسلامي ايران
اجلاس کشورهای صادر‌کننده گاز در تهران پیام‌های مهمی برای کشور‌های جهان داشت.

امروز شرايط دنيا به‌صورتي است كه پيوندهاي كشورها و گروه‌بندي‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي، موضوعات امنيتي يا پيرامون مسائل مهم اقتصادي است. اين اجلاس از آن نظر اهميت پيدا كرده بود كه مسائل اقتصادي كشورهاي حاضر در اجلاس با يكديگر در شرايط فعلي و منافع امنيتي آنها به هم گره خورده بود. صادرات گاز زماني اهميت خود را در دنيا نشان داد كه بحران اوكراين به تحريم صادرات گاز روسيه به اروپا پيوند خورده و اين يعني همطرازي مسائل امنيتي و اقتصادي در كنار هم. در اين شرايط و با برگزاري اين اجلاس بايد به چند موضوع به اختصار اشاره كرد:

1-بعد از دوراني كه بعضي از كشورها به‌دنبال انزواي جهاني كشورمان بودند، برگزاري اين اجلاس مي‌تواند پيام مهمي را به دنيا مخابره كند. جمهوري اسلامي ايران نشان داده كه به‌دنبال تعامل با همه كشور‌هايي است كه رويكرد خصمانه نداشته‌اند. اين يعني خط بطلان بر سياست‌هايي كه به‌دنبال انزواي ايران بودند. ايران در مسئله برجام هم رويكرد منطقي و مقتدرانه خود را به دنيا اثبات كرد و در مقابل قدرت‌هاي دنيا، اقتدار خود را به نمايش گذاشت. امروز نيز اين اجلاس مي‌تواند ادامه همان خط‌مشي ايران در مواجهه با كشو‌رهاي دنيا باشد.

2-با برگزاري اين اجلاس مهم كه با حضور 9رئيس‌جمهور برگزار شد و تصميمات مهمي كه گرفته شده است بعد از اين بايد منتظر نتايج اين اجلاس بود. اين اجلاس مي‌تواند در تأثير‌گذاري بر بازارهاي جهاني گاز مؤثر واقع شود و بايد بعد از اين منتظر نقش ايفا كردن جدي‌تر جمهوري اسلامي ايران بود.

3-كشورهايي كه به هر دليلي با جمهوري اسلامي ايران رويكرد خصمانه و ستيزه‌جويانه داشته‌اند بايد از رويكرد تعامل‌جويانه و مؤثر ايران در صحنه‌هاي مهم بين‌المللي و منطقه‌اي درس بگيرند.

4-برگزاري اجلاسي در اين سطح در امنيت كامل و در شرايطي كه قلب اروپا در وحشت داعش است و منطقه خاورميانه در آتش ناامني مي‌سوزد، يك پيام ويژه دارد: امنيت براي كشورهايي است كه مبارزه صادقانه با تروريسم دارند.

 

روزنامه همشهری ، سه شنبه 3 آذر 1394 ، ص 1 و 31

لینک مطلب:

http://www.hamshahrionline.ir/details/314897

منبع اصلی مطلب : سحوری
برچسب ها : اجلاس ,دنيا ,بايد ,رويكرد ,برگزاري ,جمهوري ,اسلامي ايران ,جمهوري اسلامي ,اجلاس مي‌تواند ,رويكرد خصمانه ,به‌دنبال انزواي ,جمهوري اسلامي ايران
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : پیام تهران